Velkommen til Hellerup kirke

-  kirke for alle 
 

Hellerup Kirke er en levende kirke med tilbud, der appellerer til både hjernen og hjertet – vi kalder det stof til debat og eftertanke.

Voksne mennesker har anledning til at udtrykke sig og udfolde sig og til at få indtryk og inspiration under hyggelige former, både ved forskellige aftenarrangementer og ved Menighedsplejens eftermiddagstilbud, der byder på filmklub, foredrag og oplevelsesudflugter.

Børn og børnefamilier deltager engageret i kirkens liv, både ved spaghettigudstjensterne, som minikonfirmander og konfirmander og ved arrangementer i samarbejde med skoler og daginstitutioner.

Alle, der deltager i kirkens arrangementer, er med til at præge livet omkring Hellerup Kirke. Vi har altid brug for mennesker, der har lyst til at give en hånd med. Der er mange opgaver, der skal løses, og mange muligheder for at deltage.

Kirken er et mikrodemokrati og vi har den kirke, vi selv er med til at skabe.

Selve kirken er åben for besøgende tirsdag-torsdag kl 9-16, fredag 9-13, lørdag-søndag i forbindelse med gudstjeneste og kirkelige handlinger. Bemærk at kirkekontoret har andre åbningstider.

Kommende begivenheder

En kirke for alle

opdateret 18/5:

Hellerup Kirke overholder myndighedernes retningslinjer omkring COVID-19.

Der er plads til 80 personer i kirken. Der skal være 2 m mellem personerne i kirken, hvis der synges, og ellers 1 m. Personer, der i forvejen omgås tæt, må gerne sidde tættere.

Følg venligst kirkepersonalets anvisninger.

Der er håndsprit til rådighed i kirke og sognegård.

_______

Vi er en levende kirke med tilbud, der appellerer til både hjernen og hjertet – vi kalder det stof til debat og eftertanke.

Voksne mennesker har anledning til at udtrykke sig og udfolde sig og til at få indtryk og inspiration under hyggelige former, både ved forskellige aftenarrangementer og ved Menighedsplejens eftermiddagstilbud, der byder på filmklub, foredrag og oplevelsesudflugter.

Børn og børnefamilier deltager engageret i kirkens liv, både ved spaghettigudstjensterne, som minikonfirmander og konfirmander og ved arrangementer i samarbejde med skoler og daginstitutioner.

Alle, der deltager i kirkens arrangementer, er med til at præge livet omkring Hellerup Kirke. Vi har altid brug for mennesker, der har lyst til at give en hånd med. Der er mange opgaver, der skal løses, og mange muligheder for at deltage.

Kirken er et mikrodemokrati og vi har den kirke, vi selv er med til at skabe.

Selve kirken er åben for besøgende tirsdag-torsdag kl 9–16, fredag 9–14, lørdag og søndag i forbindelse med gudstjeneste og kirkelige handlinger. Bemærk at kirkekontoret har andre åbningstider.

Menighedsrådsvalg 2020

Valg til menighedsråd ved Hellerup Kirke 2020

 

Der har den 15. september 2020 været afholdt valg til det nye menighedsråd og følgende 10 kandidater er valgt:

 • Søren Weiskopf Kruse
 • Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll
 • Karen-Lisbeth Bay Dirksen
 • Jytte Damgaard
 • Anne Birgitte Stürup
 • Bjørn Bundsgaard Jessen
 • Ole Højland
 • Gert Jørgensen
 • Lene Wagner Hartmann
 • Nicoline Bolette Fremming

 

Herudover er der valgt følgende stedfortrædere:

 

 • Lis Merete Thomasen
 • Kaj Juul-Pedersen

 

Menighedsrådets funktionsperiode er 4 år.

14.10.2020: Resultatet af valget til menighedsrådet d. 15 . september er nu endeligt, da der ikke er fremkommet valglister inden den fastsatte frist.

 

Ophavsret: