Børn og Unge

I hverdagene i Hellerup Kirke er der aktiviteter for børn og unge i alle aldre. Der er babysalmesang, spaghettigudstjenester, minikonfirmander, KFUM-spejdere og ikke mindst konfirmationsundervisning.

Børn og unge er altid velkommen til højmesserne og de øvrige aktiviteter i kirken. Et af sideskibene i kirken er udstyret med legetøj og tegneredskaber, og børn i ledsagelse af en voksen er velkomne til at opholde sig der under gudstjenesten.

Henvendelser vedrørende dato for dåb skal ske til kirkekontoret. Er du i tvivl om hvorvidt dit barn skal døbes, er du velkommen til at kontakte en af præsterne til en samtale om dåbens teologi og betydning.

Konfirmation

Der bliver konfirmation følgende dage i 2021:

Fredag 30. april (Bededag) 
Lørdag 1. maj 
Søndag 2. maj  

Vi indskriver konfirmanderne efter den ønskede konfirmationsdato, da vi har konfirmander fra mange forskellige skoler. Det betyder, at konfirmanderne ikke nødvendigvis går til præst sammen med deres klassekammerater, men sammen med dem, der skal konfirmeres samme dag.

Vi åbner for tilmelding, når kirkeministeriet it-kontor har fået løst nogle digitale udfordringer. Vi orienterer om det på kirkens hjemmeside, i vores nyhedsbrev og via de lokale skolers forældreintra.

For at blive konfirmeret i Hellerup Kirke skal man
- gå i 8. klasse i skoleåret 2020-21 og
- bo i Hellerup Sogn
- eller være elev på en skole i Hellerup Sogn
- eller være døbt i Hellerup Kirke
Alle andre henvises til bopælssognet.

 

Spaghettigudstjeneste

Tag børnene med i kirke – og få aftensmaden serveret!

Bag navnet »Spaghettigudstjeneste« gemmer sig et tilbud til børn og deres forældre og bedsteforældre. En gang om måneden kan I slippe for ulvetime med trætte, sultne børn. I stedet kan I gå til børnegudstjeneste og få en god fællesoplevelse. Bagefter er der aftensmad i Sognegården for 20 kr. pr. person.

Børnegudstjenesten begynder kl 17:00 og varer omkring 30 minutter. Aftensmaden er parat umiddelbart efter gudstjenesten. Hele arrange­mentet slutter senest kl 18.30. Hvis man har små børn, der er putteklare inden, kan man bare tage hjem tidli­gere. I får en hyggelig oplevelse med børnene, aftensmaden er klaret, og efter maden er der tid til at børnene kan lege og de voksne kan få talt lidt med hinanden over en kop kaffe.

Børnegudstjenesterne er bygget op omkring en fortælling fra Bibelen i børnehøjde, måske en leg eller et lille optrin og tre korte salmer. Vi tilret­telægger gudstjenesterne for børn mellem 3 og 9 år, men større og mindre søskende er velkomne, når de voksne sørger for at hjælpe med at holde ro.

Husk, at det altid er forældrenes opgave at hjælpe børnene til at opleve, at kirkerummet og gudstjenesten er et anderledes rum end der, hvor de plejer at færdes.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Babysalmesang

Vi  starter et nyt hold tirsdag 3. september kl 10

Med sang og rekvisitter skaber vi en musikalsk stund, hvor vi veksler mellem stilhed og bevægelse. Kirkens særlige rum danner ramme om en oplevelse med leg, glæde og nærvær. Varighed omkring 45 minutter.

Efter babysalmesangen er der kaffe, brød og babyhygge i sognegården, for de som har tid og lyst. Her kan forældrene snakke, udveksle erfaringer, give børnene mad, o.s.v. Vi slutter senest kl 11.45.

For børn mellem 2 og 12 måneder og deres forældre (eller andre nære voksne).

Tilmelding  til kirkekontoret hellerup.sogngentofte@km.dk eller 39621141.

Der er begrænset antal pladser.

Gratis.

Minikonfirmander

Som minikonfirmand kommer du helt tæt på kirkens særlige rum - orgelet, kirkeklokkerne og alt det andet. Hvorfor er der højt til loftet i kirken, og hvorfor hænger der et skib? Du bliver klogere på hvad kirken egentlig er for et sted, og hvad den kan bruges til. Sammen fordyber vi os i livets store spørgsmål om mening og fællesskab, hvad vi tror på og hvorfor. Undervisningen veksler mellem bevægelse og leg, fordybelse og ro. Hver gang samles vi om et eftermiddagsmåltid.

Minikonfirmandforløbet udbydes skiftevis til  3. klasserne på de forskellige skoler i sognet.

For mere information kontakt Sara på sara@hellerupkirke.dk

 

 

Skolebesøg

Alle klassetrin er velkomne til at komme på besøg i kirken. Vi holder jule- og påskevandringer, oplæg om bestemte temaer og øvrige læringsaktiviteter. For at høre nærmere eller aftale et besøg, kontakt sognepræst Bo Chen: boc@km.dk // 29 39 05 35

Gentofte Provsti udbyder endvidere en række undervisningsmoduler til alle skoler og gymnasier i kommunen. Se nærmere her:

Folkeskole: http://skole-kirke-gentofte.dk

Gymnasium: http://gym-kirke-gentofte.dk

Spejderne

KFUM-Spejderne i Hellerup holder til i Ungdomshuset overfor kirken http://kragefolket.dk.

Ophavsret: